Ons ontwerp uit 2007 klaar voor de toekomst

Click here to scrolldown

  • Restyling bestaand logo
  • Advies
  • Design logo en merk
  • Middelen

Zorg en Veiligheidshuis Noord-Limburg en Midden-Limburg

 

Restyling
van een
bestaand logo

In 2007 zijn wij door Gemeente Roermond benaderd met het verzoek om een logo te ontwerpen voor het Veiligheidshuis Midden Limburg. Dit jaar vroegen zij ons om het logo door een restyling weer up-to-date te maken.

 

Voor wie het niet kent; het Veiligheidshuis is ontstaan uit de behoefte van de gemeente om verantwoordelijkheid te nemen voor onder andere ex-gedetineerden en hun terugkeer in de maatschappij. Begrijpelijk, zonder ondersteuning en begeleiding is het risico op herhaling erg groot.

Het logo ontwerp werd dermate goed ontvangen dat Veiligheidshuizen in heel Limburg alsmede de justitiële overkoepeling gezamenlijk voor deze zelfde uitstraling hebben gekozen. Daar waren we uiteraard trots op!

Dit jaar heeft het veiligheidshuis ons gevraagd om mee te denken over een aanpassing. Hun taken worden  uitgebreid.   Veiligheidshuizen zullen meer als  netwerk samenwerkingsverbanden fungeren, die partners uit de strafrechtketen, de zorgketen, gemeentelijke partners en bestuur verbinden in de aanpak van complexe problematiek. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. De uitgelezen kans om behalve het logo aan te passen ook eens te kijken naar een update, een toekomstbestendige aanpassing.

Het nieuwe logo

We hebben de kleuren wat intensiever neergezet en de vorm meer solide gemaakt. Op deze manier is en blijft het logo herkenbaar, ook in een kleinere versie. Passend bij deze tijd is het logo responsive en daarmee geschikt voor alle soorten media.

Voor het logo hebben we de kleuren groen en oranje gekozen. Groen staat voor geborgenheid, zorg en rust. Oranje staat voor veiligheid, een voorwaarde voor de maatschappij maar zeker ook voor de ex gedetineerde. De vorm herinnert het meeste aan een kruis of een kruispunt misschien. Het moment waarop je kiest voor een nieuw begin. Een kompas, dat de weg wijst. Het kompas symboliseert het beste de functie van het Veiligheidshuis zelf. Zij ondersteunen, wijzen de weg en fungeren als centraal punt voor hulp, een goeie basis.

De huisstijl is breed toepasbaar in on- en offline gebruik.

We zijn wederom trots en weten dat Veiligheidshuis Limburg hiermee klaar is voor de toekomst.

Hoe gaan we jouw merk laten groeien?

Of wil je liever dat we jou terug bellen?