Awareness bij cyber criminaliteit

Click here to scrolldown

ECCW

  • Brainstorm
  • Advies
  • Design logo en merk

Expertise Centrum Cyber Weerbaarheid

 

 

Brainstorm

ECCW staat voor expertise centrum cyber weerbaarheid. Zij creëren bewustwording bij kleine ondernemers met betrekking tot hun impact/zwakte in de digitale wereld. Kleine ondernemers fungeren al te vaak als achterdeur naar servers en data van grote bedrijven. ECCW wil awareness creëren middels bv lezingen "Nooit te klein voor hackers".

Bij de brainstorm zijn we zoals gebruikelijk uitgegaan van associatie woorden, het doel is een uniek herkenbaar beeldmerk dat aan deze associaties voldoet. Het logo moet voor bewustwording zorgen en ontzag oproepen voor een onbekend, maar realistisch gevaar.

Advies

Bij cybersecurity denk je al snel aan sloten, hangsloten, wapenschilden. Elementen die een unieke uitstraling in de weg staan. Aan de andere kant is het van groot belang dat mensen de link met cyber security wel leggen. We hebben te maken met een onzichtbaar gevaar aan de andere kant van een digitale structuur. We hebben daarbij het advies gegeven om hier uiting aan te geven door een beeldmerk dat dreiging en daardoor alertheid oproept. 

We willen rust en vertrouwen uitstralen, door middel van duidelijke communicatie en rechte blokken. Een zakelijk uiterlijk met ruimte roept een gevoel van opluchting en vrijheid op.

Om meer inzicht te krijgen hebben we binnen ECCW plaats genomen in de stuurgroep: doelgroep benadering.
 

Merk met een digitaal gezicht

Als basis voor het logo hebben we een beeld gezocht, afwijkend van de hangslotjes en schildjes. We hebben met behulp van  0 en 1, de pixels van een beeldscherm en sporen van een digitale storing een herkenbaar beeld geschetst dat tegelijkertijd anoniem is en om die reden angst inboezemt. Kenmerkend in de vorm is dat het een digitale identiteit vertegenwoordigd. Het onbekende gezicht aan de andere kant van de lijn, een digitale vingerafdruk, een onduidelijke aanwezige versterkt door de beeldschermrasters. De letters van ECCW hebben een digitale storing meegekregen, waardoor ze een bepaalde spanning oproepen, onraad, alertheid. Dit alles bij elkaar geeft het logo een gevoel van urgentie, gevaar en toch herkenbaarheid. In de website en de keuze van de fotografie hebben we het vertrouwen en de kunde die ECCW wil uitstralen tot uitdrukking gebracht in de ruime marges, de kleur blauw en een zekere eenvoud.

Bekijk hier de website.